Wellcome to A1 the minions of paba Phương

This is the venue of the future stars and the talent of the country.
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Go down 
Tác giảThông điệp
mylove_map
Super Moderators
Super Moderators
avatar

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/06/2011

Bài gửiTiêu đề: BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG   Thu Jun 23, 2011 1:13 pm

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1. (CĐ-2008) Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là:

A. (3), (2), (4), (1)

B. (4), (1), (2), (3)
C. (1), (2), (3), (4)
D. (2), (3), (4), (1)

2. (CĐ-2008) Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2

A. 4

B. 6
C. 3
D. 2

3. (ĐH B-2008) Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3

B. 4
C. 5
D. 2

4. (ĐH B-2008) Trộn 100ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H][OH-]=10-14)

A. 0,15

B. 0,30
C. 0,03
D. 0,12

5. (ĐH B-2008) Cho 0,1mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:

A. K3PO4, K2HPO4

B. K2HPO4, KH2PO4
C. K3PO4, KOH
D. H3PO4, KH2PO4

6. (CĐ-2007) Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa. Những dung dịch có pH>7 là

A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa

B. Na2CO3, NH4Cl, KCl
C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4

D. KCl, C6H5ONa, CH3COONa

7. (ĐH B-2008) Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4

B. 3
C. 2
D. 1

8. (CĐ-2008) Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 5

B. 4
C. 1
D. 3

9. (CĐ-2008) Dung dịch X chứa các ion: Fe3 , SO42−, NH4, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa

- Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

A. 3,73 gam

B. 7,04 gam
C. 7,46 gam
D. 3,52 gam

10. (ĐH A-2009) Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 1

B. 4
C. 3
D. 2

11. (ĐH A-2009) Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch HCl loãng là:

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO
C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

12. (ĐH A-2009) Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lit khí (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36

B. 1,12
C. 4,48
D. 2,24

13. (ĐH A-2009) Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là

A. 3

B. 5
C. 2
D. 4

14. (ĐH B-2009) Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

A. 13,0

B. 1,2
C. 1,0
D. 12,8

15. (ĐH B-2009) Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 BaCl2 " (2) CuSO4 Ba(NO3)2 "

(3) Na2SO4 BaCl2 " (4) H2SO4 BaSO3 "

(5) (NH4)2SO4 Ba(OH)2 " (6) Fe2(SO4)3 Ba(NO3)2 "

Các phản ứng đều có cùng 1 phương trình ion rút gọn là:

A. (1), (2), (3), (6)

B. (1), (3), (5), (6)
C. (2), (3), (4), (6)
D. (3), (4), (5), (6)

16. (ĐH B-2009) Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là

A. 1,00

B. 4,24
C. 2,88
D. 4,76

17. (ĐH A-2010) Dung dịch X chứa: 0,07 mol Na; 0,02 mol SO42− và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của nước) là

A. 2

B. 12
C. 13
D. 1

18. (ĐH A-2010) Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2

A. 0,015

B. 0,020
C. 0,010
D. 0,030

19. (ĐH A-2010) Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na; 0,003 mol Ca2 ; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3- và 0,001 mol NO3-. Để loại bỏ hết Ca2 trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a(g) Ca(OH)2. Giá trị của a là

A. 0,444

B. 0,222
C. 0,180
D. 0,120

20. (CĐ-2010) Dãy các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. K, Ba2 , OH-, Cl-

B. Na, K, OH-, HCO3-
C. Ca2 , Cl-, Na, CO32-

D. Al3 , PO43-, Cl-, Ba2

21. (CĐ-2010) Dung dịch nào sau đây có pH>7?

A. Dung dịch CH3COONa

B. Dung dịch Al2(SO4)3
C. Dung dịch NH4Cl

D. Dung dịch NaCl

22. (ĐH B-2007) Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2

A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2

D. HNO3, NaCl, Na2SO4

23. (ĐH B-2007) Cho bốn phản ứng:

(1) Fe 2HCl " FeCl2 H2

(2) 2NaOH (NH4)2SO4 " Na2SO4 2NH3 2H2O

(3) BaCl2 Na2CO3 " BaCO3 2NaCl

(4) 2NH3 2H2O FeSO4 " Fe(OH)2 (NH4)2SO4

Số phản ứng thuộc loại phản ứng axit-bazơ là

A. (1), (2)

B. (2), (3)
C. (2), (4)
D. (3), (4)

24. (ĐH A-2007) Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

A. y = 100x

B. y = x-2
C. y = 2x
D. y = x +2

25. (ĐH A-2007) Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5

B. 4
C. 3
D. 2


Được sửa bởi mylove_map ngày Fri Jun 24, 2011 7:47 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
taekwondo117
Moderators
Moderators
avatar

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 19/06/2011
Age : 23
Đến từ : La2 city

Bài gửiTiêu đề: Re: BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG   Thu Jun 23, 2011 5:11 pm

chữ nhỏ wá...zoom lại đi...mà ko có đáp án àh

_________________
¿§aø†aëk¿

Tự do là ung dung trong ràng buộc . Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wellcome to A1 the minions of paba Phương :: Góc học tập :: Thư viện đề thi-
Chuyển đến